Het Bestuur

De vereniging V. o. G. Schieferstollen Recht" heeft vandaag 13 bestuursleden en verschillende leden. Iedere zaterdag en ook gedurende de week werken zij allen als vrijwilliger - sommigen onder hen reeds 10 jaar - om de mijn voor toeristen toegankelijk te maken.

In de loop van de jaren zijn zij allen hecht met elkaar verbonden geraakt, en er zijn vriendschappen ontstaan. Geen wonder, want bij soms gevaarlijke werken was het ene teamlid op het andere aangewezen.

Weldra zijn de fysische en administratieve werkzaamheden achter de rug. Dan leggen wij ons allen, met het vooralsnog betoonde engagement, toe op de rondleiding van de bezoekers.

"Zonder werk als ereambt zou het uitvoeren van zo'n project nooit mogelijk zijn geweest"

Interview met Didier Landers, president van de VZW "Schieferstollen Recht"

Didier Landers, welke argumenten zou u gebruiken om de aandacht van een bezoeker op de mijngang "Schieferstollen Recht" te vestigen ?
Er zijn een paar mijngangen in de Eifel en in Wallonië, die men als toerist kan bezoeken. Voor iemand die hiervoor belangstelling heeft, is het in ieder geval de moeite waard de "Schieferstollen Recht" te bezoeken, want deze mijngang is helemaal verschillend van de andere. Iedereen heeft kunnen vaststellen dat de winningszalen vanwege hun afmetingen uniek zijn. Zulke hoge zalen worden zelden gevonden. De hoogste zaal van de mijngang is hoger dan 14 meter. Bovendien zijn de verschillende mineralen wegens hun mooie vorming en kleursamenstelling voor geologen en geïnteresseerden erg interessant.

Hoe werd het project gefinanceerd?
De vereniging voor mijnwerkers "Sankt Barbara" te Bleialf (Duitsland) is onze partner en wij konden op die manier interregionale subsidies aanvragen. Wij hebben eveneens giften van de Duitstalige Gemeenschap aangevraagd en de stad Sankt Vith heeft ons verzekerd dit project te willen subsidiëren. De financiële kant van de zaak is zo eigenlijk geregeld. Verscheidene werkzaamheden zoals bijvoorbeeld omtrent de veiligheid of de bouw van staalgeraamten konden wij als leek vanwege statische berekeningen niet realiseren. Een leider van het project heeft de werkzaamheden gepland en gecontroleerd.

Welke dimensies hadden de werkzaamheden in de laatste jaren ?
Wanneer men zo'n project leidt, is men heel intensief ermee bezig. Het betekende voor de leden van de VZW "Schieferstollen Recht" zeer veel werk, bijvoorbeeld moest er de elektrische inrichting, de verlichting, het decor of de administratieve kant georganiseerd worden. Eveneens werden enkele werzaamheden voor het ontvangsgebouw zelf verricht. Overigens werden cursussen voor 25 gidsen aangeboden. Zonder ereambt zou dit project absoluut niet te realiseren zijn.

Met hoeveel bezoekers rekent u ?
Het aantal bezoekers is moeilijk te voorspellen. Wij rekenen met 10 000 bezoekers in het eerste jaar. Wij hopen in de nabije toekomst 15 000 tot 20 000 bezoekers te mogen begroeten. Of dat nu realistisch is, is een andere vraag. We gaan van deze getallen uit omdat de naburige mijnen zoveel bezoekers hebben. Ik ga ervan uit dat wij ook dit aantal zullen bereiken.

"Altijd al van het project overtuigd"

Christian Krings, burgemeester van de stad Sankt Vith en medegrondlegger van de VZW "Schieferstollen Recht".

"De mijngang "Schieferstollen Recht" bezit een groot toeristisch potentiëel. Eigenlijk was ik al altijd van het project overtuigd. Sinds ik in 1985 voor het eerst aan een bezoek had deelgenomen, toonde ik enthousiasme voor de mijngang in Recht", zegt Christian Krings.

Christian Krings heeft zelf geholpen bij de werkzaamheden en is trots op de geleverde prestatie van de leden van de VZW. " Ik had nooit gedacht, dat dit 10 jaar zou duren. Wij zijn een buitengewoon team, dat is een fantastische zaak. Er werd veel honorair gewerkt. We zijn tevreden en ik zou aan allen mijn dank voor hun engagement willen betuigen", zo Krings.

Aldus de burgemeester van Sankt Vith is de mijngang in Recht hét doel voor dagtochten. "Het is de gelegenheid om toeristen bij slecht weer een alternatief te bieden. Wij kunnen nu een dagprogramma lanceren en het bezoek van de mijngang met andere bezienswaardigheden combineren. Ik denk aan het Ardennenmuseum "Poteau '44", het streekmuseum, het biermuseum of de kaasboerderij Moutschen ", verklaart Christian Krings.